Aapelin käyttöehdot

 1. Yleistä

 2. Palvelujen sisältö

 3. Palvelujen käyttäminen

 4. Kolmansien osapuolien sivustot

 5. Palvelujen käyttöetiketti

 6. Yksityisyys

 7. Tietoturva

 8. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

 9. Vastuurajoitukset

 10. Sovellettavat lait ja oikeuspaikka

 11. Oikeuksien säilyminen ja Käyttöehtojen laillisuus

 12. Yhteystiedot

1. Yleistä

Tämä Namida Diamond Factory Ltd.:n ylläpitämä verkkosivusto (www.aapeli.com, jäljempänä "Sivusto") tarjoaa pelejä, toimintoja ja Palveluja, jotka sisältävät, joskaan eivät rajoitu Aapeliin, Namida Diamond Factoryn muihin tuotteisiin ja muuhun sisältöön (jäljempänä yhteisesti nimitetty "Palvelut"). Nämä käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot") kattavat Sivuston ja sen sisältämien Palvelujen kaikenlaisen käyttämisen kenen tahansa käyttäjän toimesta (jäljempänä "Sinä").

Käyttämällä Sivustoa tai Palveluja hyväksyt nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä Sivustoa/sen sisältämiä Palveluja.

Näiden Käyttöehtojen lisäksi jotkut Aapelin sisältämistä Palveluista saattavat sisältää lisäsääntöjä ja -ehtoja ja käyttämällä mitä tahansa näistä Palveluista ilmaiset käytölläsi suostumuksesi kyseisiin lisäsääntöihin ja -ehtoihin. Lukuunottamatta poikkeustapauksia, joissa Sinun ja Namida Diamond Factoryn välillä on nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu, saat käyttää Sivustoa ja Palveluja ainoastaan henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin yksinomaan näitä Käyttöehtoja, sekä muita sovellettavia lakeja ja säännöksiä noudattaen.

Aapeli on Namida Diamond Factory Ltd.:n rekisteröimä tavaramerkki, joka on määritelty Suomen lakien mukaisesti, rekisteröity Kaupparekisterissä (Y-tunnus 2261603-3, ALV-tunnus FI22616033, päätoimipaikka Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki (jäljempänä Namida)). Muut tavaramerkit, symbolit tai logot Sivustolla tai Palveluissa saattavat olla Namidan tai lisenssinantajien rekisteröityjä tai vakiintuneita tavaramerkkejä, symboleita tai logoja.

Namida saattaa muokata tai päivittää Käyttöehtoja milloin tahansa sopivana pitämänään ajankohtana. Muokatut tai päivitetyt Käyttöehdot tulevat voimaan ja sitovat Sinua kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua niiden Sivustolle julkaisusta ja siellä käyttäjien saatavilla olevaksi saattamisesta. Käyttämällä Sivustoa ja Palveluja myönnät velvollisuutesi Käyttöehtojen ajoittaiseen läpikäymiseen pysyäksesi tietoisena Käyttöehtojen päivityksistä. Voit lukea Käyttöehtoja milloin tahansa klikkaamalla Palvelujen aloitussivulta löytyvää Käyttöehdot-linkkiä. Sivuston ja/tai Palvelujen käyttämistä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua muokattujen/päivitettyjen Käyttöehtojen julkaisusta Sivustolle pidetään päivitettyjen Käyttöehtojen hyväksymisenä. Mikäli et hyväksy muokattuja tai päivitettyjä Käyttöehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä Sivustoa/sen sisältämiä Palveluja. Käyttöehtojen julkaisupäivä mainitaan Käyttöehtojen lopussa.

Aapelin tukipyyntölomakkeen kautta tulleet kysymykset ja kommentit Sivustosta, Palveluista tai Käyttöehdoista ovat tervetulleita.

2. Palvelujen sisältö

Palvelut sisältävät muun muassa useita yksin- ja moninpelejä, informaatiota ja uutisia Palveluista, chattiauloja ja foorumeita, joissa voit keskustella Palveluista ja niiden sisällöistä, sekä yleistä informaatiota muista käyttäjistä (mm. käyttäjänimi, viimeisimmät käyttäjät). Palvelut voivat lisäksi sisältää niihin itse lähettämääsi tietoa itsestäsi (mm. esittelyteksti, chatviestit, kuvat galleriassasi). Namida ei vastaa minkään Sivustolle tai Palveluihin lähettämiesi tiedon oikeellisuudesta tai asiallisuudesta.

Palvelut sisältävät myöskin kolmansien osapuolien mainoksia ja muuta tietoa. Namida ei vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien mainoksien tai tietojen oikeellisuudesta tai hienotunteisuudesta

Joidenkin Palvelujen käyttäminen saattaa olla maksullista. Kyseiset maksut ja niiden säännöt ovat esillä ennen ja kyseisten Palvelujen käyttöä sekä kyseisten Palvelujen käyttämisen yhteydessä. Kyseisiä Palveluja voidaan maksaa luottokortilla, matkapuhelimella, ennakkomaksulla tai muulla yleisesti hyväksytyllä maksutavalla.

Olet täten tietoinen siitä, että Palvelujen elektronisen luonteen vuoksi niitä ei voida ostamisen jälkeen palauttaa, ja siitä, että koska Palvelut tarjotaan Sinulle välittömästi maksamisen yhteydessä, maksettuasi jostain Palvelusta Sinulla ei ole oikeutta keskeyttää kyseistä maksullista Palvelua.

Namida saa yksinoikeudella ja ilman ennakkovaroitusta korjata, muuttaa tai poistaa osia Palveluista.

3. Palvelujen käyttäminen

a. Palvelujen käyttäminen rekisteröitymättömänä

Jotkut Sivuston Palvelut ovat saatavilla kaikille, eivätkä näin ollen edellytä käyttäjäksi rekisteröitymistä Sivustolle ja Palveluihin. Kyseiset Palvelut edellyttävät kuitenkin kertakäyttöisen käyttäjätunnuksen generoimista. Kertakäyttöiset käyttäjätunnukset eroavat luvussa 3b. käsitellyistä käyttäjätunnuksista ~ -merkillä (tilde). Kertakäyttöisen käyttäjätunnuksen avulla voit käyttää osia Palveluista ilmaiseksi ja rekisteröitymättä.

Rekisteröitymättömien käyttäjien käytettävissä olevia Palveluja voidaan käyttää Namidan kulloinkin sopivaksi katsomalla tavalla ja laajuudessa. Namida varaa oikeuden muuttaa, korjata ja poistaa osia, jotka ovat rekisteröitymättömien käyttäjien käytettävissä. Kyseisiä osia voidaan myös muuttaa niin, että niiden käyttäminen edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä.

b. Rekisteröityminen Aapelin Palveluihin

Joidenkin Sivuston Palvelujen käyttäminen edellyttää, että olet rekisteröitynyt. Rekisteröityessäsi Sinua pyydetään luomaan käyttäjätili (jäljempänä "Käyttäjätili"), johon liittyen Sinua pyydetään kertomaan Namidalle nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi sekä muuta henkilökohtaista tietoa (jäljempänä "Henkilötietosi") sekä lisäksi luomaan itsellesi henkilökohtainen käyttäjätunnus (nick) ja salasana. Sivustolla on oikeus poistaa tili jota ei ole vahvistettu sähköpostilla 14 vuorokauden kuluessa tilin avaamisesta. Rekisteröityminen on ilmaista.

Olet vastuussa Sivustolle/Palveluun lähettämiesi Henkilötietojen paikkansapitävyydestä ja riittävyydestä. Namida ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, joka johtuvat lähettämäsi tiedon virheellisyydestä. Namida käsittelee Henkilötietojasi luvussa 6 ("Yksityisyys") kuvatulla tavalla. Lähettämällä mitä tahansa Henkilötietojasi ilmaiset hyväksyväsi kuvatunlaisen tietojenkäsittelyn Namidan toimesta.

Oma salasanasi on henkilökohtainen, eikä Sinun ei tule paljastaa sitä kolmansille osapuolille, eikä myöskään tarjota kolmansille osapuolille oikeuksia käyttää sitä. Mikäli salasanasi paljastuu, arvataan, murretaan tai sitä häiritään, Namida ei ole vastuussa salasanasi eikä Käyttäjätilisi sopimattomasta tai luvattomasta käytöstä. Kaikkea salasanasi avulla Sivustolla suoritettua toimintaa pidetään lähtökohtaisesti Sinun toimintanasi. Mikäli huomaat salasanaasi tai Käyttäjätiliäsi käytetyn väärin, tai mikäli jompikumpi näistä on vaarassa joutua väärinkäytetyksi, tulee Sinun tiedottaa asiasta välittömästi Namidalle. Namida voi yksinoikeudella sulkea Käyttäjätilisi jotta sen väärinkäytöltä vältyttäisiin.

Mikäli haluat käyttää mitä tahansa Palvelua, joka edellyttää rekisteröitymistä Sivustolle, Sinun tulee olla vähintään 13 vuoden ikäinen. Alaikäisten kaikenlainen Palvelujen käyttö, mukaanlukien vähintään 13 vuoden ikäiset käyttäjät, jotka ovat lain näkökulmasta alaikäisiä, tulisi lukea nämä Käyttöehdot ja muut Palvelua koskevat säännöt ja ehdot vanhemman/vanhempiensa tai laillisen huoltajansa/huoltajiensa kanssa, sekä lisäksi saada näiden hyväksyntä ennen Sivuston ja/tai Palvelujen käyttämistä. Erityisesti käyttäessään maksullisia Palveluja alaikäisien tulee varmistaa vanhempiensa hyväksyntä toiminnalleen. Vanhempi tai laillinen huoltaja, joka hyväksyy sen, että (hänen huollettavansa) alaikäinen käyttää Sivustoa ja/tai Palveluja, on laajimmassa mahdollisessa lain säädännön sallimassa vastuussa tämän alaikäisen toiminnasta Sivustolla ja/tai Palveluissa.

Käyttämällä Sivustoa ja/tai Palveluja ymmärrät ja hyväksyt, että julkiseksi määritelty tieto, jota annat Käyttäjätilin yhteydessä tai muualla Sivustolla ja Palveluissa, on kaikkien Sivuston ja/tai Palvelujen käyttäjien saavutettavissa, ja tietojen lähettäminen ja julkisesti saavutettavaksi saattaminen tapahtuu yksinomaan Sinun omalla vastuullasi. Siispä Namida ei ole vastuussa Sivuston ja/tai Palvelujen julkisille Foorumeille lähettämääsi tietoon kohdistuvista loukkauksista tai tiedon luvattomasta käytöstä.

c. Käyttäjätilin lakkauttaminen käyttäjän toimesta

Sinulla on oikeus lakkauttaa Käyttäjätilisi niin halutessasi. Se tapahtuu kirjautumalla sisään Sivustolle ja menemällä Asetukset-sivulle (Oman sivun kautta) ja klikkaamalla Asetukset-sivulla nappia, jossa lukee "Poista käyttäjätilisi".

Käyttäjätilin lakkautus astuu voimaan viimeistään 24 tuntia sen jälkeen kun Namida on saanut lakkautuspyyntösi. Käyttäjätilin lakkautus ei vapauta Sinua maksamisvelvotteista, mikäli lakkautat Käyttäjätilisi sillä aikaa kun Sivustolla ja/tai Palveluissa tilaamiesi maksullisten Palvelujen veloitustapahtuma on kesken.

d. Käyttäjätilin lakkauttaminen Namidan toimesta

Namidalla on oikeus lakkauttaa mikä tahansa yli kuusi (6) kuukautta käyttämättä ollut Käyttäjätili. Samoin Namida ei ole velvoitettu korvaamaan missään muodossa tällaiseen tiliin liittyviä Taateleita, pelimerkkejä tai mitään tuotteita. Lakkautetun Käyttäjätilin nimimerkki vapautetaan välittömästi muiden käyttöön otettavaksi eikä Namida ole vastuussa tästä mahdollisesti aiheutuvasta sekaannuksesta,

4. Kolmansien osapuolien sivustot

Sivusto ja/tai Palvelut voivat sisältää tietoa, mainoksia ja linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Namida ei vastaa näiden sivustojen sisällöstä tai saavutettavuudesta, tai mistään sivustojen tai tavaroista tai palveluista, joita nämä sivustot tai ulkopuoliset palveluntarjoajat tarjoavat. Siispä ennenkuin käytät tämänkaltaisia kolmansien osapuolien sivustoja tai niiden sisältöjä, tulee Sinun huolellisesti lukea ja hyväksyä sivustojen käyttöehdot, sillä nämä Käyttöehdot eivät kata kyseisiä ulkopuolisia sivustoja. Jotkin kolmansien osapuolten sivustot ja/tai palvelut saattavat olla erikseen hinnoiteltuja. Namida ei vastaa kyseisistä velotuksista tai maksuista.


Voit tutustua sivustoillamme käyttämiemme mainosverkkojemme tietosuojiin seuraavista linkeistä:
AdQ
Klikki
Tradedoubler

5. Palvelujen käyttöetiketti

Namida ja Sivuston sekä Palvelujen käyttäjät sekä ulkopuoliset palveluntuottajat toimittavat sisältöä Sivustolle ja Palveluihin. Sisältö tarkoittaa tässä yhteydessä ohjelmistoja, kuvia, ääniä, tekstiä sekä muuta tietoa ja materiaalia, joka on saatavilla Sivustolla ja Palveluissa. Namida ei tarkista etukäteen Sivustolle ja Palveluihin luovutettua sisältöä, eikä Namidalla ole mahdollisuutta seurata kaikkea Sivustolle ja Palveluihin lähetettyä tietoa. Siispä Namida ei ole vastuussa mistään sellaisesta informaatiosta, joka voi loukata tai muuten vahingoittaa jotakuta, tahi loukata jonkun oikeuksia. Kuitenkin kaikki informaatio, joka tulkitaan rivoksi tai laittomaksi, tai joka on selkeästi seksiin viittaavaa tai muulla tavoin epäsoveliasta tai hyökkäävää voidaan poistaa Sivustolta ja Palveluista kun Namida huomaa, että kyseisenkaltaista informaatiota on luovutettu ja saatavilla Sivustolla ja Palveluissa.

Namida pyytää Sinua raportoimaan mahdollisista epäkohdista Aapelin tukipyyntö-/palautekaavakkeen avulla.

Olet henkilökohtaisesti vastuussa (toimintojen) käytöstä, kommunikaatiosta ja aktiviteeteista, joita Sinä suoritat Sivustolla ja Palveluissa tai niihin liittyen. Vastuu sisältää, muttei rajoitu kaikkeen kommunikaatioon, tekstiin, kuviin ja ääniin joita Sinä toimitat Sivustolle ja/tai Palveluihin. Luovuttamalla mitä tahansa informaatiota ja sisältöä Sivustolle myönnyt korvaamaan itse mahdolliset vahingot ja hyvitysvaatimukset, joita luovuttamasi informaatio ja sisältö voi aiheuttaa, sekä myönnät, että Namidalla ei ole korvausvelvollisuutta näissä tapauksissa.

Namida on määritellyt Aapelin säännöissä (Usein kysyttyjen kysymyksien alla olevassa aiheessa; perusasiat) käyttöehtoja rikkovat ja kielletyt toiminnat, joita Sinun ei tule eikä pidä yrittää rikkoa.

Mikäli Namida katsoo Sinun rikkoneen näitä Käyttöehtoja ja/tai käyttäneen Sivustoa ja/tai Palveluja mihinkään laittomaan tai muuten kiellettyyn toimintaan, Namida voi, yksinoikeudella ja ilman mitään velvotteita Sinua kohtaan

i. antaa Sinulle varoituksen;

ii. antaa Sinulle porttikiellon Sivustolle ja/tai Palveluun toistaiseksi, tai;

iii. lakkauttaa Käyttäjätilisi.

Namidalla ei ole velvollisuutta toimittaa Sinulle mitään ilmoitusta Käyttäjätilisi lakkauttamisesta, mutta Namida saattaa joissain tapauksissa toimittaa ilmoituksen lakkauttamisesta.

6. Yksityisyys

Vaikkakaan mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin varma, "ei-väärennettävissä" tai "hakkerinpitävä", Namida pyrkii toimimaan tavoilla, jotka estävät ja minimoivat luvatonta käsiksipääsyä Sivustolle luovuttamiisi Henkilötietoihin, näiden tietojen sopimatonta käyttämistä (toisten käyttäjien taholta) sekä niiden virheellisyyttä. Namida suosittelee, että et liitä tai julkaise Henkilötietojasi Sivustolle ja /tai Palveluihin. Namida ei ole vastuussa mistään tiedosta, mukaanlukien Henkilötietosi, joka on lähetetty julkiseen, kaikkien käyttäjien saatavilla olevaan osaan palvelusta. Myönnyt korvaamaan itse mahdolliset vahingot ja hyvitysvaatimukset, joita luovuttamasi Henkilötiedot saattavat aiheuttaa, sekä myönnät, että Namidalla ei ole korvausvelvollisuutta näissä tapauksissa.

Namida kerää Henkilötietoja Sivustolle rekisteröitymisen yhteydessä ja käsittelee näitä Henkilötietoja tarjotakseen Sinulle Palveluja, kommunikoidakseen kanssasi, parantaakseen ja kehittääkseen Palveluja, tai tehdäkseen markkinointitutkimuksia ja analysoidakseen niiden tuloksia. Kuitenkin, ellei sovellettavissa oleva lainsäädäntö toisin pakota, Namida ei luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman Sinun lupaasi, poislukien tilauksiesi käsittelyn, oman pyyntösi tai mahdollisiin yhteismarkkinointikampanjoihimme itse itsestäsi luovuttamasi tiedot. Namida saattaa myöskin koostaa tilastoja Sivuston käyttäjistä, myynnistä, liikennevirroista tai muusta samankaltaisesta informaatiosta Sivustosta luotettaville kolmansille osapuolille, mutta nämä tilastot eivät sisällä mitään sellaista informaatiota, joka voidaan liittää henkilökohtaisesti juuri Sinuun. Rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamiesi Henkilötietojen lisäksi, Sivusto saattaa käyttää teknologioita (kuten muunmuassa Google Analytics ja Java Script) joiden avulla Namidan on mahdollista kerätä tietynlaista teknistä informaatiota, kuten IP-osoitteesi, tietokoneesi käyttöjärjestelmä, internetselaimesi tyyppi ja versio, liikennekäyttäytyminen ja sellaisten sivustojen osoitteet, joiden kautta olet tullut Sivustolle. Lisäksi, Namida käyttää keksejä (cookies) hallinnoidakseen Sivustolle kirjautumissessioitasi (session data), seuratakseen foorumikäyntejäsi sekä hallinnoidakseen tiettyjen mainosten näkyvyyssääntöjä. Voit ottaa keksit pois päältä internetselaimesi asetuksista (security settings), mutta silloin Sinua käsitellään kirjautumattona käyttäjänä kun seuraavan kerran lataat minkä tahansa sivun (myös, jos lataat uudelleen sivun jolla parhaillaan olet). Kaikki tekninen informaatio kerätään siinä tarkoituksessa, että se edistää Palvelujen tarjoamista Sinulle ja siten parantaa kokemustasi Palveluista.

Namidalle luovuttamasi Henkilötiedot prosessoidaan Namidan hallinnoimilla servereillä, joita sijaitsee Suomessa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Iso-Britannia) ja/tai Kanadassa. Siten, siinä laajuudesssa, missä luovutat Henkilötietojasi Sivustolle ja/tai Palveluihin, Sinä ilmaiset nimenomaisen, ykisiselitteisen myöntymyksesi sille, että Namida saa siirtää Henkilötietojasi siitä maasta, jossa niitä luovutit, mihin tahansa yllämainituista maista, sekä sille, että Namida saa käsitellä tietojasi edellämainituissa maissa. Mikäli et hyväksy kyseisenlaista Henkilötietojesi siirtämistä edellämainittuihin maihin, tai niiden välillä, Sinun täytyy ilmoittaa asiasta Namidalle. Jos kiellät Namidaa siirtämästä Henkilötietojasi edellämainittujen maiden välillä, et mahdollisesti voi käyttää Sivustoa tai Palveluja (sisäänkirjautuneena käyttäjänä).

Mikäli olet luovuttanut Henkilötietoa Namidalle, Sinulla on oikeus milloin tahansa vaatia Namidaa (i.) poistamaan Henkilötietosi (ii.) korjata mahdolliset virheet Henkilötiedoissasi, mukaanlukien minkä tahansa väärän, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistaminen (iii.) päivittää Henkilötietosi. Huomaa kuitenkin, että Henkilötietojesi poistaminen lakkauttaa samalla myös Käyttäjätilisi.

Mitä tulee Henkilöietoihisi, joita kerätään Sivustolla minkä tahansa Namidalle Palveluja tarjoavan kolmannen osapuolen toimesta, esimerkiksi maksullisten Palvelujen maksutapahtuman yhteydessä, tapahtuu tämä tietojen kerääminen ja prosessointi kolmannen osapuolen, ei Namidan, toimesta. Siten Namida ei kontrolloi kyseisten Henkilötietojen keräämistä, ja Namida suosittelee, että luet kyseisen palveluntarjoajan rekisteriselosteen ennenkuin luovutat Henkilötietojasi.

Namida tallentaa kaikki palvelussa käydyt keskustelut. Näitä keskusteluita voidaan jälkeenpäin tutkia, jos on syytä epäillä käyttäjää sääntörikkomuksesta tai väärinkäytöksestä. Keskustelujen seuraaminen on luottamuksellista eikä keskusteluja tai keskustelijoiden tietoja luovuteta muille, elleivät viranomaiset sitä vaadi.

Käyttäjälle voidaan lähettää palvelun toimesta Sivustoa koskevia tiedotteita ja uutisia sähköpostitse.

7. Tietoturva

Namida on tehnyt varotoimenpiteitä suojatakseen hallussaan olevaa tietoa, mukaanlukien Sinun Henkilötietosi, kadottamista, väärinkäyttöä ja/tai muokkaamista varalta. Nämä varotoimenpiteet sisältävät muun muassa palomuureja, joiden tarkoitus on estää luvaton pääsy Namidan järjestelmiin. Vaikkakin Namida näkee vaivaa tarjotakseen turvallisen siirtoyhteyden Sinun koneesi ja Namidan servereiden välillä, Namida ei takaa minkään Namidalle internetin välityksellä tai muita elektronisia keinoja käyttäen, olipa kyseessä kaapeli- tai langaton verkko, toimitetun tiedon turvallisuutta. Namida ei ole vastuussa, laajimmassa lain sallimassa laajuudessa, tietojen siirtämisen yhteydessä tapahtuvasta tahattomasta tietojen paljastumisesta. Namida ja/tai sille Palveluja tarjoavat kolmannet osapuolet pyrkivät salaamaan kaikkien maksullisten Palvelujen yhteydessä luottokorttitietojen siirtämisen noudattamalla alan standardia, SSL- (secure socket layer)salausta. Huomaa kuitenkin, että kaikki Sivuston osat, kuten chattiaulat ja muut viestintä- tai kommunikaatio-osiot tai -toiminnot eivät ole salattuja. Namida suosittelee, että et käsittele Henkilötietojasi tai muuta arkaluontoista tietoa näissä ei-salatuissa yhteyksissä, koska Namida ei voi kontrolloida edellämainituissa Sivuston osioissa tai toiminnoissa kolmansien osapuolien tietoihin käsiksipääsemistä.

Mikäli Namida havaitsee että Sinun Henkilötietosi ja/tai muu Namidan hallinnoima tieto vaarantuu jonkun turvallisuusrikkeen tai uhkan vuoksi, Namida ilmoittaa Sinulle ja muille asianosaisille viiveettä, kulloinkin sovellettavan lain hengessä.

8. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet, otsikot ja osiot Sivustosta ja Palveluista ovat yksinomaan Namidan ja/tai sen lisenssinantajien ja suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla teollisuus-/immateriaalilaeilla. Namida ja lisenssinantajat myöntävät Sinulle oikeuden käyttää Palveluja siinä muodossa, missä ne on asetettu saataville Sivustolla. Et saa toimia tavalla, joka voi vahingoittaa Namidan tai sen lisenssinantajien immateriaalioikeuksia Sivuston tai Palvelujen suhteen, sisältäen, muttei rajoittuen kopiointiin, lataamiseen, ohjelmiston takaisinmallinnukseen, alilisensiointiin, Sivuston tai Palvelujen jakeluun tai muilla tavoin saataville asettamiseen, ellei Namida ole Sinua erikseen kirjallisesti kyseiseen toimintaan valtuuttanut.

Lukuunottamatta yksinomaista yleistä, ei-siirrettävää, rajoitettua oikeutta käyttää Sivustoa ja Palveluja, Namida ja sen lisenssinantajat varaavat kaikki oikeudet Sivustoon ja Palveluihin, mukaanlukien kaikki immateriaalioikeudet, eivätkä Namida tai sen lisenssinantajat myönnä yksikäsitteisiä tai edes epäsuoria oikeuksia tai lisenssejä Sivustoon ja Palveluihin tai niiden osiin.

On mahdollista, etteivät Palvelut ole yhdenmukaisia kaikilla teknisillä alustoilla, ja että Namidan tarjoamien toimintojen määrä ja laatu sekä suorituskyky voi vaihdella riippuen koneestasi ja muista laitteista. Namidalla ei ole vastuita edelläkuvatunkaltaisen vaihtelun suhteen.

Namida ei vaadi omistajuutta tai moraalisia oikeuksia Sinun kommunikaatiollesi, tekstillesi, kuvillesi, äänillesi tai mihinkään muuhun osallistumiseesi Sivustolle ja/tai Palveluihin. Kuitenkin, lähettämällä mitä tahansa sisältöä tai materiaalia Sivustolle ja/tai Palveluihin Sinä myönnät Namidalle maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää, kopioida, uudelleenohjata, korjata, poistaa, muuttaa tai muulla tavoin hyödyntää kaikkea kommunikaatiota, tekstiä, kuvia, ääniä ja muita Sivustolle ja/tai Palveluihin osallistumisesi muotoja. Lähettäessäsi mitä tahansa materiaalia Sivustolle, mukaanlukien muttei rajoittuen tekstiin, kuviin ja ääniin, takaat että Sinulla on hallussasi kaikki tarvittavat oikeudet ja lisenssit, joita materiaalin lähettäminen Sivustolle ja Palveluihin edellyttää ja lisäksi myönnät että ei Namida, eivätkä sen lisenssinantajat ole vastuussa, mikäli Sinun osallistumiseesi (toimittamaasi materiaaliin) kohdistuu syytteitä, vaateita tai toimenpiteitä, joiden toimintasi rikkoo tai loukkaa jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaanlukien, muttei rajoittuen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksiin. Suostut, lain laajimmissa mahdollisissa puitteissa maksamaan kaikki vahingot ja kustannukset, mukaanlukien kohtuulliset asianajajan palkkiot, jotka johtuvat edelläkuvatun kaltaisia syytteitä, vaateita tai toimenpiteitä vastaan puolustautumista, mukaanlukien päätösvaltaisessa oikeudessa määrätyt korvaukset, tai muutoin sovitut hyvitykset.

9. Vastuurajoitukset

SINUN JA NAMIDAN VÄLILLÄ ON SOVITTU YKSISELITTEISESTI, ETTÄ TÄMÄN SIVUSTON JA PALVELUJEN KÄYTTÖ, MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN INFORMAATION, SISÄLLÖN TAI MUUN MATERIAALIN LATAAMISEEN TAI MUULLA TAVOIN HALTUUNSAAMISEEN SIVUSTOLTA JA PALVELUISTA TAPAHTUU YKSIN SINUN OMALLA RISKILLÄSI. OLET ITSE VASTUUSSA KAIKESTA MAHDOLLISESTA VAHINGOSTA JOITA SIVUSTO TAI PALVELUT VOIVAT AIHEUTTAA TIETOKONEELLESI.

NAMIDA EI OTA VASTUUTA YKSISELITTEISISTÄ TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, JOTKA KOSKEVAT SIVUSTOA JA PALVELUJA, LAKISÄÄTEISESTI TAI MUUTOIN, MUKAANLUKIEN MUTTEI RAJAUTUEN SIVUSTON JA PALVELUJEN MYYNTIKELPOISUUTEEN, NIMIIN, EI-LOUKKAAVUUTEEN JA TARKOITUKSENMUKAISUUTEEN. NAMIDA EI ERITYISESTI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELUT OVAT VIRHEETTÖMIÄ, TAI ETTÄ NE TOIMIVAT TAI OVAT SAAVUTETTAVISSA KESKEYTYKSETTÄ. SIVUSTO JA PALVELUT OVAT MUKAVUUKSIA, TARJOLLA KÄYTETTÄVÄKSESI YKSINOMAAN PERIAATTEELLA "SELLAISENAAN" JA "SAAVUTETTAVISSA". NAMIDA PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDET TARKENTAA, MUUTTAA, JA VETÄÄ TAKAISIN SIVUSTOLLE JA PALVELUIHIN PÄÄSEMISEN PERUSTEITA MILLOIN TAHANSA, MUKAANLUKIEN SIVUSTON JA PALVELUJEN SULKEMISEN MILLOIN TAHANSA, ILMAN MINKÄÄNLAISIA VELVOITTEITA SINUA KOHTAAN. NAMIDA EI MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ SIVUSTO, TAI PALVELUT, TAI MIKÄÄN SIVUSTOLLA NÄKYVÄ TAI SAATAVILLA OLEVA INFORMAATIO ON TÄSMÄLLISTÄ, PAIKKANSAPITÄVÄÄ TAI MUUTOIN LUOTETTAVAA.

NAMIDA EI OLE VASTUUSSA, LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA LAAJUUDESSA, MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATTUMANVARAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTAVISTA VAHINGOISTA, MUKAANLUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN MINKÄÄN DATAN MENETYKSEEN TAI KORRUPTOITUMISEEN, TUOTTOJEN TAI MYYNTITULOJEN MENETYKSEEN TAI, SIVUSTON TAI PALVELUJEN KÄYTTÄMISESTÄ JOHTUVAAN, TAI NIIDEN KÄYTTÄMISEN ESTYMISESTÄ JOHTUVAAN LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEEN, HUOLIMATTA SIITÄ ETTÄ NAMIDAA ON TIEDOTETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKIN OIKEUDELLISET ELIMET EIVÄT HYVÄKSY TIETTYJEN TAKUIDEN JA VASTUUVAPAUKSIEN RAJOITTAMISTA, YLLÄOLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE JUURI SINUA. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA NAMIDAN KOKONAISVASTUU VAHINKOTILANTEISSA JA NÄISTÄ KÄYTTÖEHDOISTA, SIVUSTOSTA JA PALVELUISTA JOHTUVIIN TAI LIITTYVIIN KUSTANNUKSIIN, RAJOITTUU KULLOISENKIN LAIN SUURIMPAAN SALLIMAAN LAAJUUTEEN, TAI KYMMENEEN EUROON (10 €), JA AINA NÄISTÄ KAHDESTA VAIHTOEHDOSTA VÄHÄISEMPÄÄN SUMMAAN.

10. Sovellettavat lait ja oikeuspaikka

Näitä Käyttöehtoja ja Sinun ja Namidan välistä suhdetta käydään, lain suurimmassa sallimassa laajuudessa, hallita Suomen valtion lakien mukaan riippumatta lainsäädännöllisistä ristiriidoista. Kaikki kiistat ratkaistaan lopulta Helsingin käräjäoikeudessa.

Huolimatta edellisestä, minkään näissä Käyttöehdoissa tai missään Palvelujen säännöissä tai ehdoissa ei ole tarkoitus rajoittaa Sinun oikeuksiasi kuluttajana siitä laajuudesta, jonka mikään Sinuun sovellettava laki minimissään määrää.

11. Oikeuksien säilyminen ja Käyttöehtojen laillisuus

Jos Namida ei käytä jotakin tämän sopimuksen mukaan hänelle kuuluvaa oikeutta ajoissa tai ollenkaan, sitä ei ole tulkittava oikeudesta luopumiseksi. Jonkin oikeuden käyttämättä jättämistä ei ole myöskään tulkittava luopumiseksi käyttämästä oikeutta myöhemmin. Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen säännöistä todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi missä tahansa lainvoimaisessa oikeudessa, muut näissä Käyttöehdoissa kuvatut säännöt ovat päteviä ja sovellettavissa.

Näiden Käyttöohjeiden sisältämät nimikkeet ja otsikot on tarkoitettu ainoastaan lukemisen helpottamiseksi, eikä niillä ole vaikutusta Käyttöehtojen tulkitsemisen kannalta.

12. Yhteystiedot

Kaikki yhteydenotot Namida Diamond Factoryyn tulisi tehdä

 • postitse osoitteeseen Namida Diamond Factory Ltd., Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki
 • Aapelin tukipyyntö-/palautelomakkeella
 • faksilla +358 9 856 57285
 • puhelimitse +358 9 2316 5172.

Käyttötukea on saatavilla ainoastaan internetissä, Aapelin tukipyyntö-/palautelomakkeen kautta.

Nämä Käyttöehdot on julkaistu 20. lokakuuta 2011 ja päivitetty 27. tammikuuta 2016.