Ranking-info

Johdanto

Koska on haastavaa luoda ranking-järjestelmä, joka olisi sekä oikeudenmukainen että yksinkertainen, rankingkaava ei ole simppeli. Lukuisien pyyntöjen johdosta haluamme avata kaavan matemaattisesti harjaantuneimmille käyttäjillemme.

Ranking-ikonit

Peliauloissa käyttäjien nimen edessä on ikoni, joka osoittaa heidän rankinginsa kyseisessä pelissä.

Taulukko oikealla sisältää erilaiset ranking-ikonit, sekä niihin liittyvät pistevaatimukset ja epäviralliset nimet.

Pisteet Ikoni Nimike
600 + Valaistunut
500 - 599 Guru
400 - 499 Mestari
300 - 399 Päällikkö
200 - 299 Ammattilainen
100 - 199 Edistynyt
50 - 99 Kehityskelpoinen
1 - 49 Aloittelija

Pelikohtainen ranking, määrittely

Pelikohtainen ranking syntyy kolmeesta osasta: 1) pelaajan varsinainen pelimenestys, 2) pelikokemus ja 3) aktiivisuus.

Pelaajan pelimenestys

Pelimenestys lasketaan käyttämällä erilaisia painokertoimia, jotka johdetaan vastustajien tasosta.

Pelimenestys määritetään sen mukaan, miten on pärjännyt minkäkintasoisia vastustajia vastaan. Useamman (3+) pelaajan pelissä vastustajan arvoksi katsotaan kaikkien vastustajien keskiarvo.Jos siis käyttäjä pelaa 2 vastustajaa vastaan ja pelaajan oma peliranking on 400 ja vastustajien rankingit on 200 ja 600, käyttäjän katsotaan pelanneen itseään samantasoista vastaan, koska (200+600)/2=400 vastaa käyttäjän omaa tasoa. Jos pelissä on rekisteröitymätön käyttäjä, pelin katsotaan olevan "rekisteröitymätöntä käyttäjää vastaan" koska tällöin vastustajien taso ei ole tiedossa.

Vastustajan taso määritetään seuraavasti:
jos
vastustajan keskiarvoranking <= 300*((ranking-300.0)/700.0)
pelattiin paljon itseään huonompaa vastaan
jos
vastustajan keskiarvoranking <= 700*((ranking-100.0)/900.0))
pelattiin itseään huonompaa vastaan
jos
vastustajan keskiarvoranking >= 300.0+(1000.0-300.0)*(ranking/900.0)
pelattiin itseään parempaa vastaan
Muut tapaukset: pelattiin samantasoista vastaan

Jos esimerkiksi oma rankingisi on 400, niin vastustajasi on

  • paljon huonompi jos vastustajan ranking olisi alle 42,8
  • huonompi, jos vastustajan ranking olisi välillä 42,8-233,3
  • parempi, jos vastustajan ranking olisi 611,1
  • samantasoinen, jos vastustajan ranking olisi 233,3 - 611,1

Painokertoimet

1. Voitto 2. Jaettu voitto 3. Luovutusvoitto 4. Tasapeli
5. Sijoitus monipelissä 6. Häviö 7. Keskeytys
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Parempaa vastaan 2 1,5 1,5 0,6 0,5 -0,5 -1
Samantasoista vastaan 1,5 1,0 1,0 0,1 0,0 -1,0 -1,5
Huonompaa vastaan 1,0 0,5 0,5 -0,4 -0,5 -1,5 -2,0
Paljon huonompaa vastaan 0,7 0,2 0,2 -0,7 -0,8 -2,0 -2,3
Rekisteröitymätöntä käyttäjää vastaan 0 0 0 0 0 0 0

Eli voitto parempaa vastaan on kahden pisteen arvoinen, häviö huonompaa vastaan -1,5:n pisteen arvoinen jne. Tästä lasketaan pelaajan pisteet suoraan kertomalla kerätty tilastotaulukko näillä painoarvoilla. Jos käyttäjä on esimerkiksi pelannut 3 peliä, kaikki samantasoisia vastaan, voittanut 2 ja hävinnyt yhden, pelimenestyspisteet ovat ( 2*1,5 + 1*-1,0 ) / 3 = 0,67. Tämä kerrotaan 400:lla jotta lukema saadaan skaalattua Aapelin rankingiin, seurauksena pelimenestyspisteet olisi siis 266,67.

Koska kuitenkin kävisi niin, että yksi voitto parempaa vastaan nostaisi pelipisteet heti 2,0*400=800:an jos muita pelattuja pelejä ei ole, tämä pelimenestyspistemäärä painotetaan vielä sen mukaan montako peliä käyttäjä on pelannut. Jos pelaaja on pelannut vain yhden pelin, kerroin on 0,015. Siitä se lähtee kohoamaan kohti kerrointa 1,0 ja saavuttaa sen kun pelaaja on pelannut 500 peliä.

Pelikokemus

Pelikokemus on pistemäärä väliltä [0..200] joka riippuu puhtaasti siitä montako peliä käyttäjä on pelannut loppuun asti. Jos pelaaja keskeyttää pelin ennen sen päättymistä, kokemuspisteita ei anneta.

Pelikokemus saavuttaa korkeimman arvon 500:n pelatun pelin jälkeen ja se ei koskaan voi laskea alaspäin.

Epäaktiivisuusluku

Epäaktiivisuusluku otettiin käyttöön loppuvuodesta 2006. Se on numero välillä 0-180, ja se ilmaisee pelaajan (epä)aktiivisuutta kyseisessä pelissä.

Pelaajan epäaktiivisuuslukua kasvatetaan joka yö yhdellä, jos pelaaja ei ole kyseisen vuorokauden aikana peliä pelannut. Kun käyttäjä taas pelaa, epäaktiivisuusluku vähenee kolmella (max. kerran vuorokaudessa).

Epäaktiivisuusluku alkaa vaikuttaa rankingiin vain jos se on 30 tai enemmän. Jos luku on 0-30, sillä ei ole rankingiin mitään vaikutusta. Kun luku on välillä 30-180, ranking alkaa hiljalleen laskemaan. Kun luku on 180, ranking kerrotaan 0,6:lla. Eli ranking laskee 40% jos olet pelaamatta 180 päivää.

Yleisranking

Totaaliranking on painotettu keskiarvo pelaajan parhaista rankingeista. Painoarvot ovat seuraavat: 987,610,377,233,144,89,55,34,21,13,8,5,3,2,1

Jos pelaaja on pelannut ainoastaan kolmea eri peliä ja kyseisten pelien pelirankingit ovat vaikkapa 100, 400 ja 200, playforiaranking saadaan seuraavasti:
( 400*987 + 200*610 + 100*377 ) / 2582 = 215

Pelien pituus

Rajoitukset pelien pituuksiin otettiin käyttöön loppuvuodesta 2006.

Jotta pelit vaikuttaisivat totaalirankingiin, niiden tulee olla pitempiä kuin pelikohtainen raja. Pelikohtainen raja vaihtelee, ja se on tyypillisesti 10 ja 30 sekunnin välillä (Shakki ei juuri koskaan ole alle 30 sekunnissa ohi,mutta esimerkiksi Ysipallo-pelit voivat joskus kestää vain joitakin sekunteja).

Tällä pyritään hankaloittamaan huijaamista.

Kehitysehdotukset

Aapelin ylläpito on kiinnostunut mielipiteistäsi. Jos sinulla on parannusehdotuksia rankingiin, lähetä palautetta palautelomakkeella.