Mitalin tiedot

7

Tykkispesialisti

Selviä tasolle 18 käyttäen pelkkiä tykkejä.

Saavutettu: 30.12.2012 09:08