Mitalin tiedot

5

Täydellinen tieverkko

Rakenna jokaiseen rakennukseen ja peltoon yltävä yhtenäinen asfalttitieverkosto. Rakennuksia ja peltoja pitää kumpiakin olla vähintään 20.

Saavutettu: 12.01.2014 07:47