Mitalin tiedot

10

Kaupunkirakennuksia

Omista vähintään 10 erilaista valmista julkista rakennusta, jotka eivät tuota vettä eivätkä sähköä.

Saavutettu: 02.12.2013 09:01