Mitalin tiedot

7

Keräilijä

Kerää vähintään 20 tavaran kokoelma jossa vähintään yksi jokaista erilaista tavaraa

Saavutettu: 04.03.2010 12:00