Mitalin tiedot

7

Tykkispesialisti

Selviä tasolle 18 käyttäen pelkkiä tykkejä.

Saavutettu: 20.05.2015 09:11