Mitalin tiedot

5

Täydellinen tieverkko

Rakenna jokaiseen rakennukseen ja peltoon yltävä yhtenäinen asfalttitieverkosto. Rakennuksia ja peltoja pitää kumpiakin olla vähintään 20.

Saavutettu: 19.08.2015 16:26