Mitalin tiedot

5

Täytetty

Rakenna kaupunki niin täyteen, ettei sieltä löydy ainuttakaan tyhjää ruutua.

Saavutettu: 02.12.2012 08:38