Mitalin tiedot

10

Kaupunkirakennuksia

Omista vähintään 10 erilaista valmista julkista rakennusta, jotka eivät tuota vettä eivätkä sähköä.

Saavutettu: 19.11.2011 07:18