Blogi

Cor kirjoitti 29.06.2014 05:35:

Sananikkarin hirsipuu

Sananikkarin hirsipuu:

Tämä on hieman sovellettu versio perinteisestä Hirsipuu-pelistä. Säännöt ovat seuraavanlaiset:
 • Arvuuttaja ilmoittaa aluksi sanan pituuden ja yhden kirjaimen (blogikommentissa). (Huom: arvattavassa sanassa voi olla useampia samoja kirjaimia, mutta vain yksi kirjain kerrallaan ilmoitetaan!) Esimerkki: ????P???
 • Arvattavan sanan on oltava suomea; mitään muita rajoituksia sille ei ole. Se voi olla miten lyhyt tai pitkä tahansa, se voi olla erisnimi (myös esim. ulkomaisen nimen suomalainen muoto), verbi, adjektiivi jne., ja se voi olla myös taivutetussa muodossa.
 • Arvaajat eivät arvaa kirjaimia, vaan yrittävät arvata koko sanan. Arvata saa niin monta kertaa ja niin usein kuin haluaa. Voi arvata myös vain osaa sanasta, jolloin muut osat korvataan kysymysmerkeillä.
 • Arvuuttaja kommentoi arvauksia ilmoittamalla osumien (= oikeissa paikoissa olevien kirjainten) määrän (kertomatta kuitenkaan, mitkä kirjaimet ovat kyseessä). Jos arvauksessa on mukana jo annettuja vihjekirjaimia, myös ne lasketaan osumiksi.
 • Enintään kerran päivässä arvuuttaja ilmoittaa uuden kirjaimen paikan. (Vain yhden, vaikka samaa kirjainta olisi sanassa useampi.) Esimerkki: ?A??P???
 • Jos sana on 20-kirjaiminen tai pitempi, kirjainvihjeitä tulee antaa kerralla kaksi. 30-kirjaimisissa sanoissa kolme jne.
 • Aina kun uusi kirjainvihje on annettu, hirsipuuhun lisätään yksi osa. Rakenteilla oleva hirsipuu löytyy gallerialinkin takaa (KATSO KUVA). Hirsipuussa on 10 osaa eli tasoa. (Alle 10-kirjaimisissa sanoissa yhtä kirjainvihjettä vastaa kaksi hirsipuun tasoa.) Jos hirsipuu on valmis ennen kuin oikea sana on arvattu, arvuuttaja saa arvuuttaa uutta sanaa tai luovuttaa arvuutusvuoron eteenpäin.
 • Jos joku arvaa sanan oikein (esimerkki: PALAPELI) ennen kuin hirsipuu on valmis, oikein arvannut saa arvuuttaa seuraavaa sanaa.
 • Jos sanan kaikki osat on selvitetty, sana katsotaan kokonaisuudessaan ratkaistuksi. (Arvaajan ei siis tarvitse kirjoittaa koko ratkaisusanaa yhdessä arvauksessa.)
 • Jos oikea vastaus tulee kahdelta tai useammalta pelaajalta samanaikaisesti (kommentissa näkyy sama kellonaika), he kaikki saavat OIK-pisteen. Heistä arvuutusvuoron saa se, joka ensimmäisenä ehtii arvuuttaa.


Ratkaisuvinkkejä:

1. Jos arvattujen listassa on arvauksia, joiden kaikki osumat jo tunnetaan, niiden lisäksi näissä sanoissa ei voi olla muita oikeassa paikassa olevia kirjaimia.

2. Kopioi arvattujen lista paperille ja vedä siitä yli kaikki tietämäsi väärissä kohdissa olevat kirjaimet (täällä malli). Muissakin sanoissa, joissa sama kirjain on samassa kohdassa, se on väärä. Näin ollen myös ne kirjaimet voi yliviivata. Tällä tavalla vaihtoehtovalikoima kapenee vähitellen.

3. Kun tietyt kirjaimet alkavat näyttää todennäköisimmin oikeilta, keskity niihin. Arvaa sananosia, joissa on näitä kirjaimia ja muuntele niitä hieman kirjain kerrallaan. Osumien määrästä pystyy sitten tekemään lisäpäätelmiä.

4. Nollan osuman arvaukset ovat erityisen hyödyllisiä! Ne antavat paljon tietoa vääristä kirjaimista.Pistetaulukko

Pisteitä saa arvuuttamalla sanoja tai arvaamalla sanan oikein. Arvuuttamaan taas pääsee joko arvaamalla arvuutetun sanan oikein tai tarttumalla vapaaseen arvuutusvuoroon.

Arvuuttaja saa lisää tasopisteitä aina antaessaan uuden vihjekirjaimen. Sanassa, jossa on 10-19 kirjainta, jokainen vihjekirjain on yhden tasopisteen arvoinen, alle 10-kirjaimisessa sanassa puolestaan kahden tasopisteen arvoinen. Jos sana on 20-kirjaiminen tai pitempi, yhteen tasopisteeseen tarvitaan aina vähintään kaksi vihjekirjainta. Näin sanan pituus tai lyhyys kompensoituu pistelaskussa.

Sijoitukseen (SIJ) vaikuttavat seuraavat tekijät tässä järjestyksessä:
a) TAS = tasopisteet; jokaisesta saavutetusta hirsipuun tasosta saa yhden tasopisteen
b) ARV = tehtyjen arvuutusten lukumäärä
c) MAX = korkein yhdessä arvuutuksessa saavutettu hirsipuun taso
d) OIK = oikein arvattujen sanojen lukumäärä

Koodi:
SIJ Pelaaja TAS ARV MAX OIK 1. Cor 431 195 5 146 2. ravina 168 84 4 140 3. VenniMäyris 99 54 4 54 4. Sovittelija 61 30 3 30 5. Tuu_tikki 16 8 3 7 6. silverbe 7 4 2 4 7. vesimies0802 6 4 2 2 8. MOK666 5 2 4 0 9. mimmi-70 1 1 1 1 10. olsam 0 0 0 1

Periaatteessa sarakkeissa ARV (tehtyjen arvuutusten lukumäärä) ja OIK (oikein arvattujen sanojen lukumäärä) voisi olettaa olevan suurin piirtein samat luvut, koska oikein arvattua sanaahan yleensä seuraa arvuutusvuoro. Jos luvut eivät täsmää, niistä voidaan päätellä seuraavaa:

Jos ARV on korkeampi kuin OIK, pelaaja on hyödyntänyt vapaita arvuutusvuoroja.

Jos OIK on korkeampi kuin ARV, pelaaja on luovuttanut arvuutusvuorojaan vapaasti käytettäviksi.

Tietenkään luvut eivät kerro koko totuutta. Pelaaja on voinut sekä käyttää että luovuttaa vapaita arvuutusvuoroja. Luvut kuitenkin osoittavat, kumpaa hän on tehnyt enemmän. Eihän tällä tietenkään mitään merkitystä ole, mutta mielenkiintoista tilastotietoa kuitenkin.19 kirjainta, arvuuttajana Sovittelija:

???????????O???????

Tähän mennessä esitetyt arvaukset (sanan perässä osumien määrä; punaisella arvuuttajan antamat vihjekirjaimet; sinisellä jo selvitetyt kirjaimet):
MAAN???????????????: 0
????TIETEEN????????: 0
???????????OPETTAJA: 1
PIPAR??????????????: 0
?????JUURI?????????: 0
??????????VOI??????: 1
?????????????NOKARE: 0
BERNHARDIN?????????: 3
??????????KOIRA????: 1
???????????????UROS: 1
TULOS??????????????: 1
?????ARKISTO???????: 3
????????????LISTAUS: 2
BERN???????????????
????HARMI??????????
?????????STOP??????
?????????????IKAROS
TURBO??????????????
?????AHDIN?????????
??????????TOLA?????
??????????????KUDOS
SULOTAR????????????
???????KIITO???????
????????????LAKU???
????????????????JOS
TALO???????????????
????PALKINTO???????
????????????RISUKOTKATSO KUVA


Edellinen sana - 19 kirjainta, arvuuttajana Cor:
ILMA???????????????: 0
????KITARA?????????: 1
??????????HARRASTUS: 1
KIRJAN?????????????: 1
??????PITO?????????: 0
??????????SALAISUUS: 1
LAMELLAARI?????????: 0
??????????HAARNISKA: 2
PERUS??????????????: 0
?????SUOMA?????????: 0
??????????LAIS?????: 1
??????????????KUPLA: 1
YLLÄ???????????????: 0
????PITO???????????: 1
????????ASIAKAS????: 1
???????????????RAHA: 1
ÄIDIN??????????????: 0
?????KIELI?????????: 0
TYTTÄREN???????????: 3
????????POJAN??????: 2
?????????????POIKIA: 1
PRIMÄÄRI???????????: 1
????????????????OSA: 1
HYTTI??????????????: 1
???RÄISKE??????????: 1
??????????????MALJA: 3
?????????RAATI?????: 1
????????????VANILJA: 2
KRIMI??????????????: 0
???VÄÄRÄ???????????: 1
???????VIRTA???????: 1
???????????ASETELMA: 3
???TÄI?????????????: 2
??????ENO??????????: 0
POHJOIS????????????: 0
??????????TASA?????: 1
??????????????VALTA: 5
TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA: 19Aiemmin arvuutetut sanat
[Merkintää muokattu 18.11.2017 22:57]

Kommentit

1 ... 309 310 311
Sovittelija kirjoitti 11.11.2017 20:17
ME?????????????????: 1
??TE???????????????: 1
????VERO???????????:3
??????????IMIJÄ????: 2
????????KEITIN?????: 3
????????KOI????????: 2
????????KRIMI??????: 3
???????????????KÄSI: 1
??????????????KÖYSI: 1
???????????DISKETTI: 3
?????????????SHOKKI: 2
????????KRIMINOLOGI: 4
Cor vastasi 11.11.2017 22:30
SE?????????????????
??SE???????????????
????TERO???????????
??????????IDIS?????
??????????????HE???
????????????????KOI
???????OKSIDI??????
?????????????SHOTTI
VETYPEROKSIDIBLONDI
Sovittelija kirjoitti 12.11.2017 18:55
SE?????????????????: 1
??SE???????????????: 0
????TERO???????????: 3
??????????IDIS?????: 3
??????????????HE???: 0
????????????????KOI: 1
???????OKSIDI??????:6
?????????????SHOTTI: 2
VETYPEROKSIDIBLONDI: 19

Hyvä hyvä. Löytyihän se.
Cor vastasi 12.11.2017 19:07
Jess! Oli alkuun aika haastava, mutta oksidin keksittyäni sana alkoi hiljalleen hahmottua mielessä. :)

Seuraavaksi jälleen 19-kirjaiminen sana. Kahdestoista kirjain on A:
???????????A???????
Sovittelija kirjoitti 13.11.2017 10:34
ILMA???????????????
????KITARA?????????
??????????HARRASTUS
KIRJAN?????????????
??????PITO?????????
??????????SALAISUUS
LAMELLAARI?????????
??????????HAARNISKA
PERUS??????????????
?????SUOMA?????????
??????????LAIS?????
??????????????KUPLA
Cor vastasi 13.11.2017 18:49
ILMA???????????????: 0
????KITARA?????????: 1
??????????HARRASTUS: 1
KIRJAN?????????????: 1
??????PITO?????????: 0
??????????SALAISUUS: 1
LAMELLAARI?????????: 0
??????????HAARNISKA: 2
PERUS??????????????: 0
?????SUOMA?????????: 0
??????????LAIS?????: 1
??????????????KUPLA: 1
Sovittelija kirjoitti 14.11.2017 15:13
YLLÄ???????????????
????PITO???????????
????????ASIAKAS????
???????????????RAHA
ÄIDIN??????????????
?????KIELI?????????
TYTTÄREN???????????
????????POJAN??????
?????????????POIKIA
PRIMÄÄRI???????????
????????????????OSA
Cor vastasi 14.11.2017 15:59
YLLÄ???????????????: 0
????PITO???????????: 1
????????ASIAKAS????: 1
???????????????RAHA: 1
ÄIDIN??????????????: 0
?????KIELI?????????: 0
TYTTÄREN???????????: 3
????????POJAN??????: 2
?????????????POIKIA: 1
PRIMÄÄRI???????????: 1
????????????????OSA: 1

17. kirjain on L.
Sovittelija kirjoitti 15.11.2017 14:56
HYTTI??????????????
???RÄISKE??????????
??????????????MALJA
?????????RAATI?????
????????????VANILJA
KRIMI??????????????
???VÄÄRÄ???????????
???????VIRTA???????
???????????ASETELMA
Cor vastasi 15.11.2017 18:42
HYTTI??????????????: 1
???RÄISKE??????????: 1
??????????????MALJA: 3
?????????RAATI?????: 1
????????????VANILJA: 2
KRIMI??????????????: 0
???VÄÄRÄ???????????: 1
???????VIRTA???????: 1
???????????ASETELMA: 3
Sovittelija kirjoitti 16.11.2017 15:15
???TÄI?????????????
??????ENO??????????
POHJOIS????????????
??????????TASA?????
??????????????VALTA
Cor vastasi 16.11.2017 16:40
???TÄI?????????????: 2
??????ENO??????????: 0
POHJOIS????????????: 0
??????????TASA?????: 1
??????????????VALTA: 5

Seitsemäs kirjain on T.
Sovittelija kirjoitti 16.11.2017 18:24
Vaikuttaisi kovasti olevan

TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA
Cor vastasi 16.11.2017 21:24
Ja juuri sehän se on! Loistavasti ratkaistu!
Sovittelija kirjoitti 17.11.2017 14:44
Kiitoksia taas.

Uudessa sanassa on jälleen 19 kirjainta, joista 12. on O

???????????O???????
Cor vastasi 17.11.2017 22:16
MAAN???????????????
????TIETEEN????????
???????????OPETTAJA
PIPAR??????????????
?????JUURI?????????
??????????VOI??????
?????????????NOKARE
BERNHARDIN?????????
??????????KOIRA????
???????????????UROS
TULOS??????????????
?????ARKISTO???????
????????????LISTAUS
Sovittelija kirjoitti 18.11.2017 20:12
MAAN???????????????: 0
????TIETEEN????????: 0
???????????OPETTAJA: 1
PIPAR??????????????: 0
?????JUURI?????????: 0
??????????VOI??????: 1
?????????????NOKARE: 0
BERNHARDIN?????????: 3
??????????KOIRA????: 1
???????????????UROS: 1
TULOS??????????????: 1
?????ARKISTO???????: 3
????????????LISTAUS: 2
Cor vastasi 18.11.2017 22:58
BERN???????????????
????HARMI??????????
?????????STOP??????
?????????????IKAROS
TURBO??????????????
?????AHDIN?????????
??????????TOLA?????
??????????????KUDOS
SULOTAR????????????
???????KIITO???????
????????????LAKU???
????????????????JOS
TALO???????????????
????PALKINTO???????
????????????RISUKOT
1 ... 309 310 311

Kaikki blogimerkinnät

 1. 30.10.2017 08:30
  Wordz-vinkkejä ja pölinöitä
  283 kommenttia
 2. 29.06.2014 05:41
  WordzAikuiset
  4 kommenttia
 3. 29.06.2014 05:38
  Wordz Records
  35 kommenttia
 4. 29.06.2014 05:35
  Sananikkarin hirsipuu
  3109 kommenttia
 5. 29.06.2014 05:28
  WordzAikuisten peruskirja
  2 kommenttia
 6. 29.06.2014 05:27
  WA-Triathlon
  43 kommenttia
 7. 15.02.2014 10:15
  WAWKT & AVWKT, talvi 2015-2016
  110 kommenttia
 8. 09.09.2013 05:00
  WAWKT-lakikirja
 9. 24.07.2013 09:40
  Pokaalihyllykköni
  Yksi kommentti
 10. 24.02.2013 06:32
  Turnausarkistoblogi
  146 kommenttia